Tuesday, 24 March 2015

சாலை பாதுகாப்பு கல்வி பள்ளிகளுக்கு தேவையா?அழையுங்க..

ROAD SAFETY LIFE SAFETY -சாலை பாதுகாப்பு நமது கூட்டுப் பொறுப்பு

மரியாதைக்குரியவர்களே,
                  வணக்கம்.நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு சங்கம் தமிழ்நாடு வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறோம். சாலை பாதுகாப்பு கல்வி அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்மானப்படிபோக்குவரத்துக் காவல்நிலையம்-சத்தியமங்கலம் உட்கோட்ட காவல்நிலையம்,லோகு டிரைவிங் ஸ்கூல் சத்தியமங்கலம்,நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு சங்கம்-தமிழ்நாடு இணைந்து பள்ளிகளுக்கு சாலை பாதுகாப்பு கல்வி கொடுத்து வருகின்றன.(தேதி 24.மார்ச்.2015)